Відомості про наукове електронне (онлайн) видання — збірник наукових праць

МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»
YOUTH SCIENTIFIC BULLETIN OF OLES HONCHAR DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY SERIES: «ECONOMICS»

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара започатковує наукове електронне (онлайн) видання – збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених «МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА. СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ».

Збірник – це документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді та має вихідні відомості.

Метою видання збірника є поширення результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, що виконуються студентами, аспірантами та молодими вченими. Збірник публікує нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань економічної науки.

Засновник і видавець – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

Наукове електронне (онлайн) видання засновано в 2012 р.

Матеріали у збірнику видаються українською, російською, польською, болгарською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами. Основні мови видання – російська/українська.

Періодичність видання – не менше чотирьох разів на рік. Сфера розповсюдження – Україна та інші держави світу.

Trackback from your site.