Порядок розгляду статей

  1. Статті розглядаються редакційною колегією протягом місяця.
  2. Редакційна колегія відправляє статтю на рецензування.
  3. Редакційна колегія здійснює наукове та літературне редагування матеріалів, які надійшли, за необхідності скорочує їх, або, якщо тематика статті становить інтерес для збірника наукових праць, направляє її на доопрацювання автору.
  4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає установленим вимогам або тематиці збірника наукових праць.
  5. У випадку відхилення статті редакційна колегія надсилає автору електронною поштою мотивований висновок.
  6. Автори протягом 3 робочих днів отримують повідомлення про отримання редколегією статті.