Рубрики збірника наукових праць

Редакційна колегія збірника наукових праць приймає наукові статті за такими тематичними напрямками:

  • Фінанси держави та суб’єктів господарювання, фінансові ринки
  • Гроші та кредит, банківська справа
  • Бухгалтерський облік та аудит
  • Економіка та управління підприємством, менеджмент, маркетинг
  • Економічна кібернетика
  • Економічна інформатика та прикладна статистика
  • Міжнародна економіка
  • Механізм регулювання економіки
  • Регіональна економіка, економіка галузей народного господарства
  • Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці

Заявлені напрямки статей журнала не обмежують авторів у виборі теми публікації.

Статті можуть мати самий різний характер: від постановки проблемних теоретичних питань, оглядів із певної проблематики до аналізу результатів конкретних наукових досліджень.